5 Maj 2010

Serwis – Kazimierski Park Krajobrazowy

Serwis ten zawiera informacje o źródłach wiedzy [tradycyjne (książki, czasopisma) oraz elektroniczne (strony www)] dotyczących tematyki Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

14 kwietnia 2010

Park Krajobrazowy

Jest to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa.

[Na podstawie definicji dostępnej na stronie www.definicja.com]