ARTYKUŁY Z CZASOPISM


ARTYKUŁY Z CZASOPISM


ARCHITEKTURA

Haczek Bożena: Zabytki architektury i pamiątki historii [Kazimierskiego Parku Krajobrazowego].
W: System obszarów chronionych województwa lubelskiego: praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Wilgata. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1992, s. 87-89.

DYDAKTYKA / EDUKACJA EKOLOGICZNA

Jastrzębska-Kołodyńska Aleksandra: Dziedzictwo w kulturze i naturze. „Aura” nr 6 (1997) dodatek s. 1-2.

Haczek Bożena: Świadomość ekologiczna mieszkańców Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia„ Vol. 47 (1992), s. 271-282.

Szczęsna Joanna: Po ścieżkach dydaktycznych Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. „Geografia w Szkole” nr 4 (1996), s. 242-243.

GEOLOGIA

Harasimiuk Marian: Budowa geologiczna i rzeźba terenu [Kazimierskiego Parku Krajobrazowego]. W: System obszarów chronionych województwa lubelskiego: praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Wilgata. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1992, s. 65-70.

OCHRONA PRZYRODY

Harasimiuk Marian: Ewolucja funkcji parku krajobrazowego na przykładzie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego: (1979-2004). W: Współczesne problemy ochrony krajobrazu: [ogólnopolska konferencja z okazji 25-lecia Kazimierskiego Parku Krajobrazowego]. Pod red. Marka Kucharczyka. Lublin: Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, 2004, s. 7-12.

Nowacka Magdalena: Kazimierski Park Krajobrazowy. W: System obszarów chronionych województwa lubelskiego: praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Wilgata. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1992, s. 61-97.

PRZYRODA

Buczyński Paweł: Źródła Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, cz. 1. „Aretuza” nr 2 (1999), s. 2-4.

Chmiel Maria Alicja: Wstępne uwagi o florze grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. „Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, Biol.” Vol. 32, nr 1/2 (1991/1992), s. 41-46.

Flisińska Zofia: Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C Biologia” Vol. 54 (1999), s. 125-152.

Furtak Tomasz: Kora sosny zwyczajnej (Pinus silvestris) jako wskaźnik zakwaszeń atmosferycznych Kazimierskiego Parku Krajobrazowergo. W: Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Łódź, 15-17 IX 1994. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994, s. 40-41.

Golan Katarzyna: Czerwce (Homoptera: Coccinea) zbiorowisk kserotermicznych Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. „Wiadomości Entomologiczne” T. 17 (suplement) 1998, s. 165-166.

Golan Katarzyna: Występowanie czerwców (Hemiptera, Coccoidea) na roślinach zielarskich w różnych typach zbiorowisk roślinnych Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, Sesja Naukowa” 2002 z. 82, s. 311-315 (nr 387).

Kucharczyk Marek: Zespoły leśne i zaroślowe. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C Biologia” Vol. 53 (1998), s. 139-165.

Kucharczyk Marek: Zespoły łąkowe i pastwiskowe. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C Biologia” Vol. 51 (1996), s. 105-132.

Kucharczyk Marek: Zespoły wodne i szuwarowe. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C Biologia” Vol. 51 (1996), s. 133-183.

Łętowski Jacek: Materiały do znajomości ryjkowcowatych (Curculionoidea, Coleoptera) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” nr 2 (2003), s. 227-245.

Paleolog Andrzej: Ekologiczna charakterystyka rzeki Bystrej (Kazimierski Park Krajobrazowy). W: Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Ochrona agroekosystemów zagrożonych erozją”. Puławy-Lublin-Zwierzyniec, 1996, s. 145-152.

Rozwałka Robert: Pająki (Araneae) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” T. 26, nr 3 (2007), s. 83-100.

Ścibior Radosław: Stonkowate i sprężykowate (Coleoptera : Chrysomelidae, Elateridae) wybranych zbiorowisk roślinnych Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. W: Bioróżnorodność, zasoby i potrzeby ochrony fauny Polski: streszczenia referatów i posterów ogólnopolskiego sympozjum. Słupsk, 20-23 wrzesień 1999 r. Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999, s. 278-280.

TURYSTYKA

Czopek Joanna: Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem domów letniskowych. „Czasopismo Techniczne” R. 104, z. 14 (2007), s. 215-220.

Skowronek Ewa: Turystyka jako czynnik przemian krajobrazu kulturowego w Kazimierskim Parku Krajobrazowym. W: Współczesne problemy ochrony krajobrazu: [ogólnopolska konferencja z okazji 25-lecia Kazimierskiego Parku Krajobrazowego]. Pod red. Marka Kucharczyka. Lublin: Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, 2004, s. 107-115.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: